Wyróżnia się trzy podstawowe typy białek serwatkowych: